พ.ต.ท.สมบูรณ์ สุขศรีดาวเดือน
ผกก.สภ.เมืองยาง

         
pisit   song   subtrakul1
 พ.ต.ท.พิสิทธิ์  ตั้งศิริเสถียร
รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยาง
  พ.ต.ท.สงกรานต์  ปัญญานาค
รอง ผกก.สส.สภ.เมืองยาง
   พ.ต.ท.สืบตระกูล  เทพปิยะวงศ์
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.เมืองยาง
         
 Nopporn    chalam   sangvien 
พ.ต.ต.นพพร  เรืองนุช
สวป.สภ.เมืองยาง
   พ.ต.ท.ชรัมภ์ เพ็งสุริยา
สว.สส.สภ.เมืองยาง
   พ.ต.ท.สังเวียน  ตรวจนอก
สว.(สอบสวน)สภ.เมืองยาง
         
Tanakrit         S 306987010
พ.ต.ท.ธนกฤต  ฉลวยประทินกุล
สว.อก.สภ.เมืองยาง
      พ.ต.ต.บูรพา  ทนงรักษ์ธรรม
สว.(สอบสวน)สภ.เมืองยาง