พ.ต.อ.สมบูรณ์ สุขศรีดาวเดือน

พ.ต.อ.สมบูรณ์ สุขศรีดาวเดือน
ผกก.สภ.เมืองยาง

         
pisit   พ.ต.ท.สงกรานต์ ปัญญานาค   พ.ต.ท.สืบตระกูล เทพปิยะวงศ์
 พ.ต.ท.พิสิทธิ์  ตั้งศิริเสถียร
รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยาง
  พ.ต.ท.สงกรานต์  ปัญญานาค
รอง ผกก.สส.สภ.เมืองยาง
   พ.ต.ท.สืบตระกูล  เทพปิยะวงศ์
รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.เมืองยาง
         
พ.ต.ต.พงศกร เบียดกลาง   พ.ต.ต.สำรวย ปันแสน   พ.ต.ท.บูรพา ทนงรักษ์ธรรม
พ.ต.ต.พงศกร เบียดกลาง
สวป.สภ.เมืองยาง
   พ.ต.ต.สำรวย ปันแสน
สว.สส.สภ.เมืองยาง
   พ.ต.ต.บูรพา ทนงรักษ์ธรรม
สว.(สอบสวน)สภ.เมืองยาง
         
พ.ต.ท.ธนกฤต ฉลวยประทินกุล         
พ.ต.ท.ธนกฤต  ฉลวยประทินกุล
สว.อก.สภ.เมืองยาง